Shijin Vapor

Shijin Vapor là một công ty nổi tiếng đến với hương vị Rùa máu, Mây rồng, Nước mắt Phượng hoàng - tất cả các hương vị đều lấy cảm hứng kỳ lạ từ hương vị châu Á. Chất lỏng điện tử của họ được tạo ra cho cả occ và pod system!

Showing 1–12 items

Frozen | Berries Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Frozen | Grapes Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Frozen | Limeade Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Frozen | Peaches Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

It’s Pixy | Mango Lime Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

It’s Pixy | Sour Green Apple Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

It’s Pixy | Watermelon Cucumber Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Shijin Vapor | Dragon Cloud | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Shijin Vapor | Phoenix Tears | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Shijin Vapor | Tiger’s Milk | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Shijin Vapor | Tortoise Blood | 100mL

Liên hệ để biết giá!

Shijin Vapor | Tortoise on Ice | 100mL

Liên hệ để biết giá!